top of page

BIOTEL PRIVACYBELEID

1. BASIS:

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle personen die gebruik maken van de diensten van de Biotel Naturappartements. Zo informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf. Wij respecteren uw privacy en streven ernaar om strikt te voldoen aan de wettelijke vereisten voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (EU-verordening nr. 679/2016 DSGVO, DSG 2000, DSG 2018 en TGK 2003). Op basis hiervan worden al uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Thomas Bertel is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking/administratie.

De vertegenwoordiger is Liane Golle.

 

2. INFORMATIE VOLGENS ART 13 DSGV

Uw persoonsgegevens, in het bijzonder

  • Uw stamgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer)

  • Uw reisdocumenten (paspoortnummer of identiteitskaartnummer)

  • Uw gevraagde verblijfsduur evenals de aan het verblijf verbonden bestemming, contactpersonen, voorwaarden, speciale service en, indien van toepassing, gezondheidsgegevens (indien er een allergie is voor bedlinnen of wasmiddelen, enz.) of persoonlijke voorkeuren die u doorgeeft ons

zijn vereist voor onze diensten / verhuur. Dit omvat ook boekingen voor wandelingen, rondleidingen, tafelreserveringen in restaurants, ontbijtreserveringen in andere hotels, indien een huurauto gewenst is, de transfer van en naar ons, registratieverwerking, verzekering, boeking van rondleidingen, accreditaties, vouchers inclusief klantensysteem , afrekeningen en hun verificatie (B2B, B2C, FIT).

 

Deze gegevens worden daarom door ons opgeslagen, voor deze doeleinden verwerkt en indien nodig doorgegeven aan derden (hotels voor ontbijtreserveringen, restaurants voor tafelreserveringen, berggidsen voor wandelingen, organisatoren van evenementen/wandelingen e.d.) met wie wij op de meest effectieve en effectieve manier de best mogelijke service/verblijf voor onze gasten kunnen bieden.

 

De rechtsgronden voor deze gegevensverwerkingsprocessen zijn:

  • de nakoming van onze precontractuele en contractuele verplichtingen jegens u

  • wettelijke, contractuele of andere wettelijke verplichtingen van onze kant (bijv. documentatierechten en verplichtingen op grond van boekhouding, belastingrecht, contracten, rapportage, juridische geschillen) evenals § 96 TKG

  • onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het verbeteren van onze gastenservice of onze eigen juridische belangen)

 

De duur van de opslag wordt gemeten volgens de duur van onze zakelijke relatie, de toestemming die u hebt gegeven, en ook volgens de wettelijke bewaarplichten en wettelijke verplichtingen die voor ons gelden. Wij benadrukken dat wij bij een reguliere bindende boeking er naar streven om blijvend aan uw reeds aan ons toegezonden wensen te kunnen voldoen.

 

3. ONZE WEBSITE

De inhoud van onze website is meerdere malen zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Aanspraken op schadevergoeding voor het gebruik of niet-gebruik van de informatie of voor het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor om het aanbod of delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie van de website tijdelijk of definitief stop te zetten.

De inhoud en programmering van onze website zijn auteursrechtelijk en bijkomend auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie - inclusief uittreksels - en openbare reproductie, in het bijzonder het kopiëren van teksten, grafieken en foto's, is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

4. OVERDRACHT AAN DERDEN / VERPLICHTING VAN VERWERKERS

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen

  • Binnen de Biotel en Bertel Sport GmbH, rekening houdend met de toegestane gebruiksdoeleinden

  • aan contractverwerkers (bijv. registratiebureau, Tourismus Brandnertal en belastingdienst) evenals aan derden die moeten worden ingeschakeld om de door u gevraagde diensten te verlenen, die zich allemaal hebben verplicht om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingsnormen,

verzonden.

 

Als naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat modelcontractbepalingen, adequaatheidsbesluiten of certificeringen in een specifiek geval niet worden gegarandeerd - zullen wij u tijdig informeren en ook de benodigde toestemming van u verkrijgen. Neem voor meer informatie contact met ons op via:  info@biotel.at

 

5. CONTACT

U kunt te allen tijde kosteloos informatie opvragen over uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Als betrokkene heeft u ook het recht op intrekking, informatie, verwijdering, correctie, beperking en overdracht van uw persoonlijke gegevens, voor zover er geen wettelijke opslagverplichting van onze kant bestaat.

 

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene kunt u contact met ons opnemen via of telefonisch op +43 5559 246632.

 

6. ANDERE

Om uw door ons opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens te beschermen, hebben wij organisatorische en technische beschermingsmaatregelen getroffen, die wij voortdurend evalueren en indien nodig aanpassen.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment te wijzigen en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe versie is van toepassing vanaf het moment dat deze beschikbaar is op onze website. De actuele versie van de verklaring inzake gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar op onze website www.biotel.at.

bottom of page